Kosten en vergoedingen

Psychologiepraktijk

Een intakegesprek is altijd vrijblijvend en zonder kosten. De kosten van de therapie, coaching of opleiding worden vooraf met je besproken. In veel gevallen is vergoeding via de ziektekostenverzekering mogelijk, soms betalen werkgevers of de overheid mee aan de kosten, wij hebben bijvoorbeeld een scholingsovereenkomst met UWV voor werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

De academie

Voor de aangegeven opleidingen geldt een standaardtarief (vraag informatie), voor de maatwerkopleidingen wordt in overleg met de opdrachtgever een offerte opgesteld en desgewenst accreditatie aangevraagd.

Reïntegratie en coaching

Afhankelijk van de vraagstelling/problematiek kan een deel wellicht via de psychologiepraktijk vergoed worden vanuit de ziektekostenverzekering, voor het overige geldt ook een maatwerkbegroting. Er zijn ook trajecten die vergoed kunnen worden via UWV, Gemeentes en een aantal werkgevers.

Registratie en beroepsverenigingen

  • Nederlands Verbond van Psychologen en Agogen, J.J. Brandjes MSc., lid nummer 100562
  • Het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, lidnummer 204059R
  • Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondsheidszorg, geschilleninstantie SCAG lid nummer 14724
  • European Association for Psychotherapy, houder Europees Certificaat Psychotherapie, categorie Integratieve Psychotherapie
  • Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs