PSI HOLLAND

De Psychologiepraktijk

Psi, Ψ, de 23ste letter van het Griekse alfabet, staat voor het bovennatuurlijke, het intuïtieve. In de studies van Freud, Jung en vele opvolgers, komt het (individuele en collectieve) bovenbewustzijn, het bovennatuurlijke in de gelaagdheid met het bewust zijn, het onbewuste en het onderbewustzijn aan de orde, de mens in de totale context heden, verleden en toekomst.

Academie

PSI Ψ Holland biedt diverse trainingen en opleidingen aan

Kosten en vergoedingen

Een intakegesprek is altijd vrijblijvend en zonder kosten

Wie zijn wij

Bevlogen, bewogen, daadkracht, humor en vernieuwend

“Je maakt of een stap voorwaarts naar persoonlijke groei, of een stap terug naar veiligheid.”

Maslow

Bij Psi Ψ Holland is de cliënt leidend

En wordt in de meest brede en positieve zin benaderd vanuit de totale context waarin je functioneert op je verschillende bewustzijn niveaus, je leven, je relatie, je werk, partner, familie, kinderen, het gezin, vrienden, ….. Jij in relatie tot jezelf, de ander, zingeving, ontwikkeling, grenzen, behoeftes, driften, vraagstukken waar je mee worstelt, ontwikkelingsbehoefte. Kortom het één kan niet zonder het ander beschouwd worden.

Waar nodig werken we samen met de verschillende disciplines die we in (of vlakbij) huis hebben.

Samen met jou stippelen we een traject en tijdspad uit, dat het beste past bij je vraagstelling.

Vooraf kan een zogenoemde nulmeting gedaan worden, bestaande uit een aantal testen en onderzoeken om je persoonlijkheid, de psychische toestand en eventuele andere aspecten in kaart te brengen. Op basis van deze meting kan de vraagstelling verduidelijkt worden en de aanpak gezamenlijk worden vastgesteld. Aan het einde van de therapie kan een 1 meting worden gedaan om de verbetering en het resultaat van de therapie in kaart te brengen.

Therapievormen en specialisaties

De diverse therapievormen en specialisaties binnen onze praktijk op een rijtje

  • Integratieve humanistische en holistische psychotherapie op individuele basis
  • Rogeriaanse psychotherapie, cliënt centered op individuele basis
  • Jungiaanse relatietherapie, voor stellen, echtparen
  • Experiëntele en Ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie (door middel van spelen, sporten, gesprekken, wandelen e.d.)
  • Daarnaast is onze praktijk ook nog gespecialiseerd in arbeid- en organisatievraagstukken, op basis waarvan assessments, coaching, reïntegratie, zingevingsvraagstukken, loopbaanadvies e.d. kunnen worden opgepakt.

Referenties